Category: ལོ་རྒྱུས།

0

སྔ་རབས་བོད་ཀྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་འབེལ་གཏམ་ལུང་གི་སྙིང་པོ།

མཛད་པ་པོ། ༧སྨན་རིའི་ཡོངས་འཛིན་སྨྲ་དབང་ཆེན་མོ། ནང་དོན། ཞང་བོད་ཁམས་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ...

0

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་རྩིས་ངོ་མཚར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།

མཛད་པ་པོ། ༧སྨན་རིའི་མཁན་ཆེན་ཉི་མ་བསྟན་འཛིན། ནང་དོན། གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་དར་རིམ་དང་དེ་འཛིན་གྱི་ཞ...

0

རིས་མེད་བསྟན་བརྩིས།

མཛད་པ་པོ། མཁས་དབང་ཨ་ལགས་བོན་རྒྱ་རིན་པོ་ཆེ། ནང་དོན། སྤྱིར་ཞང་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྤྱི་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བས...

0

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྒྲ་བསྒྲགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གླིང་གྲགས།

མཛད་པ་པོ། བླ་ཆེན་དྲན་པ་ནམ་མཁའ། ནང་དོན། ཞང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་གཞུང་ལུགས་ས...

0

ཁྱུང་པོ་སེར་ཚའི་ལོ་རྒྱུས་སྲིད་པ་རྒས་པོའི་འབེལ་གཏམ།

རྩོམ་པ་པོ། གཤེན་ཚེ་ཚང་དགེ་བཤེས་འོད་ཟེར་རྒྱལ་མཚན།  ནང་དོན། ཁྱུང་པོ་དཀར་ནག་ཟེར་གསུམ་ལས་ཁྱུང་པོ་སེར་ཚའི...