གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ལེགས་བཤད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

You may also like...

1 Response

  1. Pasang gurung ལགས་ཀྱིས:

    གལ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཞིག་གོ།

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

མཚམས་སྦྱོར།
མཛད་པ་པོ། …