མངོན་བརྗོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་ཕྲེང་བ།

You may also like...

1 Response

  1. ངག་དབང ལགས་ཀྱིས:

    དཔེ་ཡག་པོ་འདུག་ངས་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

མཚམས་སྦྱོར།
མཛད་པ་པོ། …